Planering

"To all contemplating a voyage I would say go."

Från "Sailing Alone around the World" av Joshua Slocum (1899).

"Preparing a comprehensive passage plan and maintaining a safe and proper navigational watch at all times, by use of all available means, is of paramount importance in order to prevent incidents."

Ian Blair, MCA/UK (2017).Planera i tid!

Att planera innebär att man mindre ofta råkar ut för överraskningar som orsakar problem. För den som är är i färd med att för första gången göra en längre segling är planeringens omfattning ofta det som i efterhand är den största överraskningen.

Att planera inför segling över öppet hav, angöring av en hamn långt in i okänd skärgård i mörker, kraftigt tidvatten och kraftig vind kräver en mycket detaljerad planering för att kunna göras på ett säkert sätt.

Detta kapitel riktar främst in sig på planering inför en långfärd och i mindre grad den rena navigationsplaneringen som ingår i förarintyget och kustskepparintyget.

Avsnitt i detta kapitel

Quiz

NFB:s kunskapsfodringar

  • Kunskap om vikten av planering innan avfärd.
  • Kunskap om olika sjökort och pilotböcker längs färden.
  • Färdighet i beräkning av lämpliga avgångs- och ankomsttider till/från hamnar; allt med hänsyn taget till förekomsten av tidvatten.
  • Kännedom om mathållning och rutiner ombord med utgångspunkt från besättningens säkerhet och prestationsförmåga.
  • Kännedom om vaktfördelning vid gång under längre tid.
  • Kännedom om vikten av ett kompetent ledarskap (och vad det innebär) och en kompetent besättning.
  • Kännedom om angöring av kust och insegling i hamnar med hänsyn till tidvatten.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.
Innehållet på denna sida är upphovsrättsskyddat. Innehållet får användas (läsas, sparas och skrivas ut) för eget personligt bruk men inte kopieras eller distribueras för användning av annan person eller organisation utan skriftligt godkännande från KoyMa.
Sidan ändrades senast 2021-12-26 18:22 och är visad 3652 gånger.