Formaliteter

"Law and order exist for the purpose of establishing justice and that when they fail in this purpose they become the dangerously structured dams that block the flow of social progress."

Martin Luther King Jr.


Alla befälhavare förväntas att känna till alla lagar och regler som gäller till sjöss. Det är lite enklare sagt än gjort. Till detta ska sedan läggas lokala krav som måste uppfyllas då man ska segla i ett visst lands farvatten.

Avsnitt i detta kapitel

Quiz

NFB:s kunskapsfodringar

  • Kännedom om nödvändiga skeppshandlingar för utrikes resa med fritidsfartyg tullbestämmelser och klarering.
  • Kännedom om flaggning: nations- och artighetsflaggor samt signalflaggor (t ex Q-flaggan).


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.
Innehållet på denna sida är upphovsrättsskyddat. Innehållet får användas (läsas, sparas och skrivas ut) för eget personligt bruk men inte kopieras eller distribueras för användning av annan person eller organisation utan skriftligt godkännande från KoyMa.
Sidan ändrades senast 2021-12-27 20:25 och är visad 2606 gånger.