Skeppshandlingar

Detta utbildningsmaterial är ett exempel och kan skilja sig ifrån den som eleverna har tillgång till idag.


Skeppshandlingar är de handlingar som följer med båten. De skall normalt överlämnas till köparen då den säljs. Och vid segling utomlands så skall de alltid finnas ombord. Se också tipsen nedan.

Loggbok

Skepp skall föra loggbok. För övriga båtar är det mer frivilligt. Men i händelse av en olycka/incident är det alltid mycket bra att ha en loggbok där allt har noterats ner - även om det sker i efterhand.

Många tycker också att det i efterhand är mycket trevligt att kunna gå tillbaka i äldre loggböcker och läsa om var man var, hur vädret var, vem man träffade och vad man gjorde.

Registreringsbevis

Att kunna visa att båten är registrerad och vem som äger den är vital i många länder. Båten kan vara registrerad i Skeppsregistret hos Transportstyrelsen. Detta är mer formellt och har fördelar men innebär normalt en högre kostnad. Alternativt kan bland annat Svenska Kryssarklubben utfärda ett så kallat "Internationellt certifikat" som är giltigt i två år för några hundralappar.

Framförsel av 3:e manintyg

Om du har hyrt eller lånat någon annans båt så kan det i vissa länder krävas eller vara lämpligt att medföra ett intyg som bekräftar att du som 3:e man har rätt att framföra den aktuella båten. I vissa fall kan också då krävas att du förutom skeppshandlingar medför kopior på vissa av ägarens personliga dokument.

Besättningslista

En aktuell besättningslista, så kallad crew-list, behövs ofta vid inklarering. I denna skall normalt framgå minst;

 • Båtens namn, hemmahamn, nationalitet, ägare, nummer, vikt, längd och bredd.
 • Datum då listan upprättats - normalt "dagens datum".
 • Föregående hamn, aktuell hamn och nästa hamn.

Och sedan en rad för varje person ombord omfattande;

 • Roll ombord (captain (kapten), mate (styrman), crew (gast), children (barn)). Skriv inte gäst (guest / passanger) eller om det inte är uppenbart rätt eller tvingande att göra det. En gäst kan ses som en betalande passagerare och sådana är ofta inte tillåtna på fritidsbåtar.
 • Tilltalsnamn
 • Mellannamn
 • Efternamn
 • Nationalitet
 • Passnummer
 • Födelseort
 • Födelsedatum
 • Passets utgivningsdatum
 • Passets giltighetstid
 • Visumnummer (om visum behövs)

Och avsluta med;

 • Datum, ort, signatur, namnförtydligande och titel

Att ha färdiga listor som lätt kan revideras om besättningen varierar är att föredra.

Köpekontrakt

Köpekontraktet för båten skall alltid medföras ombord. Detta som bevis på att båten är köpt och ägs av dig. Är båten köpt av ett företag visar också kontraktet att moms är erlagd.

Momsbevis

Är båten köpt privat så är det svårare att visa att moms är betald. Det kan finnas skäl att själv ta fram ett papper där köpare och säljare intygar att moms är erlagd. Stämpla gärna detta papper med några stämplar och skriv under i original. Allt för att undvika eventuella bekymmer...

Tillfällig import

Detta ämne är ofta en djungel och något man bör kontrollera nog innan man stannar för länge i ett land. Oftast får man stanna i 6 månader i ett land innan. Men därefter finns det risk att man behöver göra någon form av tillfällig import för att inte riskera att exempelvis betala moms på båtens värde. Dessa regler är olika för olika länder och ändras ofta så som sagt - kontrollera detta nog innan ankomst till det aktuella landet.

"Uppehållstillstånd" för båten

Flera länder har infört avgifter/skatter för icke inhemska båtar som skall erläggas för den tid de befinner sig i det aktuella landet. Straffavgifterna för dessa avgifter/skatter om de inte är betalda kan vara avsevärda. Bevis på att avgiften/skatten är betald måste naturligtvis medföras ombord. Även dessa regler är olika för olika länder och ändras ofta så detta bör kontrolleras noga innan infärd i ett nytt land.

Licenspapper

De licenser som rör utrustning ombord måste medföras. Speciellt gäller detta radio (beskrivs mer nedan) samt eventuella vapen. Det kan också gälla vissa läkemedel.

Försäkringsbrev

Skall medföras som visar att båten är försäkrad för aktuellt farvatten. Att segla med båten oförsäkrad är ofta möjligt men sällan rekommenderat. Notera att vissa länder kan komma att kräva särskilda försäkringar som även täcker sjöräddning.

Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring krävs av en del hamnar och på en del kanaler och då ofta på belopp upp emot 15 MSEK. Utan en sådan försäkring så kan man personligen bli ersättningsskyldig för skador man orsakar. Detta papper bör vara skriver på flera språk så att det kan förstås av den person som granskar det.

Specialförsäkringar

Vid segling i mer extrema farvatten och i vissa länders farvatten kan finnas krav på specialförsäkringar främst rörande räddningsaktioner (SAR). Dessa är i vissa fall obligatoriska och skall då vara tecknade innan båten förs in i det aktuella området.

Radiolicenser

För alla radiosändare ombord krävs licenser ifrån PTS. Detta måste medföras ombord. Radiolicens krävs normalt utomlands för bland annat VHF-radio, EPIRB, AIS, SSB-radio (kortvåg, gränsvåg, mellanvåg), PR-radio och "walkie-talkie" däremot inte för radar.

Utrustningscertifikat

Vissa länder krävs certifikat för viss utrustning ombord är godkänd och/eller servad eller att man har rätt att inneha den. Detta kan vara pyroteknik, livflotte, vapen och annan säkerhetsutrustning.

Sjökort

Aktuella sjökort i rätt skala skall finnas ombord. I vissa länder är det inte säkert att elektroniska sjökort kommer att godtas vid en eventuell olycka.

Pilotböcker

Pilotböcker är inte ett krav men är ofta en väldigt stor hjälp. Ofta finns det lokala pilotböcker som kan vara svåra att hitta någon annan stans än i bokhandeln eller liknande på den destinationen de beskriver.

För aktuellt land krävda dokument

Med dokumenten ovan så kommer man klara sig i nästan alla världens länder. Men så finns där alltid undantag. Detta måste man kontrollera i förväg. Till vissa länder krävs exempelvis en inbjudan eller tillstånd för båten. Antarktis och Galapagos är två exempel på sådana.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMaSidan ändrades senast 2014-12-18 14:08 och är visad 8108 gånger.