Tidvattennivåer

För att lösa dessa övningsuppgifter på området tidvatten krävs de utdrag av Reeds 2006 som finns bifogade med utbildningsmaterialet. Vid behov kan dessa skrivas ut under menyvalet Reeds2006?.

Facit finns längre ner på denna sida.

Standardhamnar

100 Vad är tidvattennivån i Portsmouth den 2:e mars, 2006, klockan 08:00UT?

s.244

s.245


101 Vad är tidvattennivån i Portsmouth den 7:e april, 2006, klockan 12:00UT?

s.244

s.245


102 Du är på väg in i Dovers hamn den 2:e juni, 2006, klockan 12.30BST genom den södra hamnöppningen. Du blir över VHF-radion anvisad plats i Tidal Harbour (vid 2,3 m djupsiffran). Vilket är djupet på denna plats i Tidal Harbour klockan 13.00BST?

s.271

s.272

s.274


103 Du är på väg in i Dartmouths hamn och där Darthaven Marina den 30:e mars, 2006, och klockan är 13:00BST. Hur stor säkerhetsmarginal har du med din båt som har ett djupgående om 1,5 m?

s.184

s.184

s.186


104 Du är på väg in i Dover den 16:e mars, 2006, klockan 07:00 på morgonen och är sydost om den östra vågbrytaren. Du skall ta in båten till Wellington Dock. När kan du gå in i den hamnen? Du behöver i denna övningsuppgift inte ta hänsyn till svängbrons öppningstider. Du vill ha en säkerhetsmarginal om 1 meter under kölen. Båten har djupgående på 1,5 m.

s.271

s.272

s.273


105 Du är utanför Falmouths hamn strax söder ostmärket i hamninloppet öster om Pendennis den 5:e juli, 2006, klockan 10.30BST och skall in till Falmouth marina. Hur djupt är det inne i marinan, där det står 2 m i Reeds, när klockan är 10:49BST? Båten har djupgående på 1,5 m.

s.168

s.170

s.172


106 Vad är rangen på morgonen den 12 augusti, 2006, i St Helier?

s.821


107 Du behöver passera en bro med segelfrihöjd om 11 meter i St Helier under dagen den 12 augusti, 2006. Din masthöjd är 17 meter. Mellan vilka två klockslag på eftermiddagen har du möjlighet att komma under bron? Svara i aktuell lokal tid.

s.819

s.821


108 Du angör Dover några timmar innan midnatt den 21:a juli, 2006. Hamnkaptenen informerar dig över VHF:en om att det är fullt på väntebryggan, i Tidal Harbour samt i Granville Dock och rekommenderar dig att ankra väl ur vägen för fartygstrafiken och utmed stranden inne i Outer Harbour i väntan på högvatten då du kan gå in i Wellington Dock och få en bryggplats. Sagt och gjort. Du ankrar och lägger ut gott om kätting för att kunna sova gott till förmiddagens högvatten. När din kind ligger på kudden börjar tankarna mala... har du gjort rätt? Du tittar på klockan, 23:45BST, du tittar på ekolodsrepetern vid navbordet, 3,6 meter (botten till ytan) och tänker att med ditt djupgående om 1,7 meter så har du nästan 1,9 meters marginal. Vad måste du göra? När, var och hur gör du? Varför gör du som du gör?

s.271

s.272

s.274


Sekundärhamnar

150 Beräkna tidpunkt och nivån för högvattnet på förmiddagen i Lymington den 4:e oktober, 2006, samt tidpunkt och nivån för det efterföljande lågvatten.

s.228

s.247


151 Beräkna tidpunkt och nivån för lågvattnet på morgonen den 30:e mars, 2006, i The Swale samt tidpunkt och nivån för det efterföljande högvattnet.

s.294

s.298


152 Beräkna tidpunkt och nivån för högvattnet på middagen den 4:e juni, 2006, på Sark samt tidpunkt och nivån för det efterföljande lågvattnet.

s.815

s.821


153 Beräkna tidpunkt och nivån för högvattnet på morgonen den 20:e mars, 2006, i Port Joinville samt tidpunkt och nivån för det efterföljande lågvatten.

s.904

s.852


154 Beräkna tidpunkt och nivån för lågvattnet på förmiddagen den 8:e augusti, 2006, i Abra de Bilbao samt tidpunkt och nivån för det efterföljande högvattnet.

s.939

s.914


155 Ta fram nivåer och tider (i UT) för både morgonen och kvällen för högvatten och lågvatten i Port Joinville den 2:e mars, 2006.

s.852

s.904


156 Med grund i övningsuppgift 155 - vid vilka tider den 2:e mars, 2006, är tidvattnet 3,0 meter?

s.850 - Brest


157 Du kommer ifrån Scillyöarna och har bokat plats innanför gaten i Port Joinville den 24:e april, 2006. Inloppet till hamnen är 1,2 meter djupt enligt sjökortet. Din båt har ett djupgående på 2,75 meter och då det går lite sjö när du angör hamnen vill du gärna ha 3 meters marginal. Du vill göra angöringen då det är dagsljus. Skeppsklockan ombord är inställd på BST. Vilken tid kan du tidigast gå in i hamnen (enligt skeppsklockan)?

s.852

s.904

s.850


158 Ta fram nattens och morgonens LW och HW (tid och nivå) för Bilbao den 3:e maj, 2006.

s.939

s.914
Facit

De flesta svaren nedan är framtagna med stor noggrannhet vilket gör att de kan skilja sig åt beroende på vilken teknik och med vilken noggrannhet uppgiften är löst. Tidvattennivåer inom +/- 30 centimeter och tidvattentider inom +/- 20 minuter är att anses som korrekta svar.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMaSidan ändrades senast 2021-12-26 16:51 och är visad 3256 gånger.